An toàn2Nói

Safe2Say Something là gì?
Safe2Say Something là một chương trình phòng chống bạo lực thanh thiếu niên do Văn phòng Tổng chưởng lý Pennsylvania điều hành. Chương trình dạy thanh thiếu niên và người lớn cách nhận ra các dấu hiệu và tín hiệu cảnh báo, đặc biệt là trong phương tiện truyền thông xã hội, từ những cá nhân có thể là mối đe dọa cho bản thân hoặc người khác và "nói điều gì đó" TRƯỚC KHI quá muộn. Với Safe2Say Something, thật dễ dàng và bí mật để báo cáo các mối quan tâm về an toàn để giúp ngăn chặn bạo lực và thảm kịch.

Nhấp vào nút bên dưới để truy cập trang web Safe2Say PA.