Chính sách bảo mật của LM

Chính sách thông báo bảo mật

Thông báo về quyền riêng tư này tiết lộ các thực tiễn về quyền riêng tư cho các trang web chính thức của Lancaster Mennonite Trường học (LM). Các trang web chính thức của LM sử dụng tên miền 'www.lancastermennonite.org' hoặc tên miền phụ của nó, có sẵn công khai và được quản lý bởi nhân viên nhà trường để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của trường. Chúng tôi sử dụng các dịch vụ khác cho dữ liệu sinh viên và thành phần nằm ngoài phạm vi của chính sách này.  Thông báo về quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi các trang web chính thức. Nó sẽ thông báo cho bạn những điều sau đây:

  1. Thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn thông qua trang web, cách sử dụng và người có thể chia sẻ thông tin đó.
  2. Những lựa chọn nào có sẵn cho bạn liên quan đến việc sử dụng dữ liệu của bạn.
  3. Các quy trình bảo mật tại chỗ để bảo vệ việc lạm dụng thông tin của bạn.
  4. Làm thế nào bạn có thể sửa chữa bất kỳ sự không chính xác trong thông tin.

Thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin

Chúng tôi không tự động thu thập thông tin nhận dạng cá nhân cho khách truy cập vào các trang web chính thức của LM trừ khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi — ví dụ bằng cách yêu cầu thông tin, đăng ký sự kiện, đăng ký nhập học hoặc đăng nhập bằng tài khoản LM. Nếu bạn quyết định không cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, bạn có thể không nhận được một số dịch vụ chúng tôi cung cấp trực tuyến.

Chúng tôi tự động thu thập thông tin được tạo ra như một phần thường xuyên của việc truy cập các trang web chính thức của LM. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP của máy tính của bạn, chi tiết về trình duyệt web của bạn và ngày giờ của phiên duyệt web của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này và các thông tin khác được thu thập từ các máy chủ của chúng tôi để theo dõi hiệu suất của hệ thống, để ứng phó với các mối đe dọa bảo mật, để phân tích các mẫu và xu hướng sử dụng và để cải thiện trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sử dụng "cookie" trên các trang web chính thức của LM. Cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của khách truy cập để giúp chúng tôi cải thiện quyền truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi và xác định khách truy cập lặp lại vào trang web của chúng tôi. Việc sử dụng cookie không được liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào trên trang web của chúng tôi, ngoại trừ trong các phiên duyệt web khi bạn tự nguyện cung cấp thông tin đó cho chúng tôi. Ngoài ra, cookie có thể được sử dụng để theo dõi cách bạn sử dụng trang web để nhắm mục tiêu quảng cáo đến bạn trên các trang web khác.

Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để thu thập và xử lý dữ liệu về lượt truy cập của bạn. Chúng tôi không chuyển bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho Google và bị cấm làm như vậy theo các điều khoản dịch vụ của Google Analytics. Để biết thêm thông tin về Google Analytics, vui lòng xem "Cách Google sử dụng dữ liệu khi bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng của đối tác của chúng tôi" tại: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập trên trang web này. Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin này cho bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào bên ngoài tổ chức của chúng tôi, trừ khi cần thiết để thực hiện yêu cầu của bạn và như được mô tả ở trên.

Chúng tôi sử dụng một công ty xử lý thẻ tín dụng bên ngoài để lập hóa đơn cho bạn cho hàng hóa và dịch vụ. Công ty này không lưu giữ, chia sẻ, lưu trữ hoặc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân cho bất kỳ mục đích phụ nào ngoài việc điền đơn đặt hàng của bạn.

Quyền truy cập và kiểm soát thông tin của bạn

Bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ liên hệ nào trong tương lai từ chúng tôi bất cứ lúc nào. Bạn có thể làm như sau bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi:

  • Xem chúng tôi có dữ liệu gì về bạn, nếu có.
  • Thay đổi / chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn.
  • Yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn.
  • Bày tỏ bất kỳ mối quan tâm nào của bạn về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.

An ninh

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin của bạn. Khi bạn gửi thông tin nhạy cảm qua trang web, thông tin của bạn được bảo vệ cả trực tuyến và ngoại tuyến.

Bất cứ nơi nào chúng tôi thu thập thông tin nhạy cảm, thông tin đó được mã hóa và truyền cho chúng tôi một cách an toàn. Bạn có thể xác minh điều này bằng cách tìm biểu tượng khóa trong thanh địa chỉ và tìm "https" ở đầu địa chỉ.

Mặc dù chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin nhạy cảm được truyền trực tuyến, chúng tôi cũng bảo vệ thông tin của bạn ngoại tuyến. Chỉ những nhân viên cần thông tin để thực hiện một công việc cụ thể mới được cấp quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân. Chúng tôi giữ các máy tính và thiết bị sao lưu mà chúng tôi lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân trong một môi trường an toàn.

Thay đổi

Các thay đổi không thường xuyên có thể được thực hiện đối với các chính sách này khi các dịch vụ và nội dung mới được thêm vào trang web của chúng tôi và được thúc đẩy bởi những thay đổi về công nghệ, luật pháp hoặc các yếu tố khác. Khách truy cập được khuyến khích kiểm tra tài liệu này định kỳ để được thông báo về các nguyên tắc bảo mật và quyền riêng tư hiện tại. Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi mà không cần thông báo.

Chấp nhận các điều khoản

Bằng cách sử dụng bất kỳ (các) trang web LM nào, bạn biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng bất kỳ trang web LM nào sau khi đăng các thay đổi đối với các điều khoản này sẽ cho thấy bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Câu hỏi và mối quan tâm

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về chính sách này hoặc về các trang web chính thức của LM, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại theo số 717-509-4459 hoặc qua email tại support@lancastermennonite.org.