Thăm

Quan tâm đến Lancaster Mennonite? TRẢI NGHIỆM TUYỂN SINH CỦA CHÚNG TÔI HIỆN ĐANG MỞ cho các Chuyến tham quan trực tiếp riêng tư hoặc Chuyến tham quan ảo!

Chúng tôi hoan nghênh các gia đình kết nối với chúng tôi, chúng tôi đang thiết lập các Chuyến tham quan trực tiếp riêng tư hoặc Chuyến tham quan ảo và các cuộc họp! Phụ huynh của các sinh viên tương lai có thể lên lịch một chuyến tham quan cá nhân tùy chỉnh trong khuôn viên của chúng tôi một cách thuận tiện. Tuy nhiên, nhà trường đã dành một số ngày đặc biệt cho các ngày mở cửa, ngày khách thăm và trả khách.

Các cơ hội khác để ghé thăm

Ngày du khách

Ngày truy cập chủ yếu dành cho sinh viên tương lai có cơ hội dành một ngày tham dự các lớp học với một người bạn LM hoặc một hướng dẫn sinh viên có cùng sở thích. Học sinh tương lai nên đến vào đầu ngày học bình thường cho lớp họ muốn đến thăm. Trong khi học sinh đang ở trong lớp, phụ huynh có thể gặp ban giám hiệu và / hoặc tham quan khuôn viên trường.

Không thể tham dự một trong các sự kiện theo lịch trình của chúng tôi?